Thị trường chứng khoán có từ khi nào?

Thị trường chứng khoán đầu tiên trên thế giới được thành lập vào thế kỷ 17 tại Amsterdam, Hà Lan, vào năm 1602. Đây là nơi thành lập Companhia das Índias Orientais (Công ty Đông Ấn), một công ty thương mại quốc gia của Hà Lan được ủy quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh trên các tuyến đường hàng hải giữa châu Á và châu Âu. Các nhà đầu tư đã mua cổ phần của công ty này và trao đổi chúng trên sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên trên thế giới, gọi là Beurs van Amsterdam. Từ đó, các thị trường chứng khoán khác đã được thành lập trên toàn thế giới, với sự phát triển và mở rộng của ngành công nghiệp và kinh tế.

Thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập khi nào?

Thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 2000 dưới dạng Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE). Sau đó, vào ngày 8 tháng 8 năm 2007, hai sở giao dịch này đã chính thức hợp nhất thành Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Từ đó đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm và phát triển mạnh mẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *