Phương pháp CANSLIM

CANSLIM là một phương pháp đầu tư chứng khoán được phát triển bởi William O’Neil, người sáng lập và chủ tịch của tạp chí đầu tư hàng đầu của Mỹ, Investors Business Daily. Phương pháp này dựa trên việc tìm kiếm các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh và là những cổ phiếu dẫn đầu trong ngành.

CANSLIM là viết tắt của các từ sau đây:

C – Current Earnings: Lợi nhuận hiện tại của công ty

A – Annual Earnings Growth: Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm của công ty

N – New Products or Services: Sản phẩm hoặc dịch vụ mới của công ty

S – Supply and Demand: Cung và cầu trên thị trường cổ phiếu

L – Leader or Laggard: Vị trí dẫn đầu hoặc kém cạnh trong ngành

I – Institutional Sponsorship: Sự bảo trợ của các tổ chức tài chính

M – Market Direction: Hướng thị trường chung

Theo phương pháp này, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các công ty có lợi nhuận hiện tại tốt và tăng trưởng lợi nhuận hàng năm ổn định. Các công ty cũng cần có sản phẩm hoặc dịch vụ mới để giữ cho doanh số tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, cổ phiếu cần có sự quan tâm từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và phù hợp với hướng thị trường chung.

Phương pháp CANSLIM cũng khuyến khích nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu dẫn đầu trong ngành, tức là các công ty có thị phần và doanh số cao hơn so với đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. Các nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến sự quản lý của công ty, bao gồm sự tận tâm và kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng CANSLIM là một phương pháp đầu tư tương đối phức tạp và đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng và hiểu biết về thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư nên tham gia một khóa học chứng khoán CANSLIM để biết cách sử dụng những công cụ phân tích kỹ thuật thực chiến. Hãy liên hệ Mr. Cải – một nhà đầu tư và một broker kinh nghiệm lâu năm theo số điện thoại 0986518951 (Phone/Zalo) để tìm hiểu khóa học.

Để áp dụng phương pháp CANSLIM hiệu quả, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

  1. Nghiên cứu thị trường chứng khoán: Nhà đầu tư cần theo dõi các chỉ số thị trường chung, tìm hiểu về các ngành và doanh nghiệp đang có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà đầu tư cũng nên đánh giá mức độ rủi ro của thị trường để lựa chọn thời điểm mua và bán cổ phiếu phù hợp.
  2. Tìm kiếm cổ phiếu: Nhà đầu tư cần sử dụng các công cụ phân tích cổ phiếu để tìm kiếm các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các công cụ này bao gồm phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích định giá.
  3. Đánh giá cổ phiếu: Nhà đầu tư cần đánh giá các chỉ số cơ bản của công ty, bao gồm lợi nhuận, tăng trưởng lợi nhuận, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, thị phần và quản lý. Các nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến việc cổ phiếu có sự quan tâm từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp hay không.
  4. Xác định điểm mua và bán: Nhà đầu tư cần xác định điểm mua và bán cổ phiếu phù hợp. Điều này có thể dựa trên các chỉ báo kỹ thuật hoặc định giá cổ phiếu.
  5. Quản lý rủi ro: Nhà đầu tư cần quản lý rủi ro bằng cách đặt các mức giá dừng lỗ và lợi nhuận. Nếu cổ phiếu giảm đến mức giá dừng lỗ, nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu để tránh mất tiền. Nếu cổ phiếu tăng lên mức giá dừng lợi nhuận, nhà đầu tư cũng có thể bán cổ phiếu để thu lợi nhuận.

Tóm lại, phương pháp đầu tư chứng khoán CANSLIM là một phương pháp phân tích cổ phiếu phức tạp, tuy nhiên, nếu được thực hiện đúng cách, nó có thể giúp nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh và là những cổ phiếu dẫn đầu trong ngành. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp đầu tư chứng khoán CANSLIM cũng có những hạn chế. Việc nghiên cứu và đánh giá các chỉ số cơ bản và kỹ thuật của công ty đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn, cũng như một mức độ kinh nghiệm đầu tư. Bên cạnh đó, việc đánh giá các ngành và thị trường chứng khoán cũng là một thách thức lớn.

Nhà đầu tư nên tham gia một khóa học chứng khoán CANSLIM thực chiến để biết cách sử dụng những công cụ phân tích kỹ thuật. Hãy liên hệ với Mr. Cải – một nhà đầu tư và một broker kinh nghiệm lâu năm theo số điện thoại 0986518951 (Phone/Zalo) để tìm hiểu khóa học CANSLIM.