Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh theo chỉ số VN30 là gì?

Chứng khoán phái sinh theo chỉ số VN30 là sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). VN30 là chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam, bao gồm 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sản phẩm chứng khoán phái sinh phổ biến theo chỉ số VN30 là hợp đồng tương lai (Futures). Đối với hợp đồng tương lai VN30, giá trị của hợp đồng sẽ phụ thuộc vào giá trị của chỉ số VN30 trong tương lai. Ví dụ VN30 đang có điểm số 1044 thì một hợp đồng tương lai khoảng 20 triệu VND.

Chứng khoán phái sinh theo chỉ số VN30 cho phép các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam với rủi ro và chi phí thấp hơn so với việc mua bán các cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, việc đầu tư chứng khoán phái sinh cũng có rủi ro và yêu cầu các nhà đầu tư cần có kiến thức về tài chính và thị trường để có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Biểu đồ hợp đồng tương lai VN30F1M hướng 5 phút

Cách chơi chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Để chơi chứng khoán phái sinh ở Việt Nam, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Đăng ký tài khoản chứng khoán tại một trong những công ty chứng khoán phái sinh được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, như VPS, VNDIRECT, ACBS, MB, VCI, hay SSI.
  2. Nạp tiền vào tài khoản chứng khoán của bạn để có thể thực hiện giao dịch.
  3. Tìm hiểu về các sản phẩm chứng khoán phái sinh hiện có tại thị trường Việt Nam, bao gồm hợp đồng tương lai (Futures) và tùy chọn (Options). Bạn cần hiểu rõ về cách hoạt động của từng sản phẩm, các nguyên tắc giao dịch, cũng như các rủi ro có thể phát sinh.
  4. Thực hiện đặt lệnh mua hoặc bán hợp đồng tương lai hoặc tùy chọn tại công ty chứng khoán mà bạn đã đăng ký.
  5. Quản lý rủi ro bằng cách đặt các lệnh dừng lỗ (stop-loss orders) để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn.
  6. Theo dõi diễn biến thị trường và thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với các lệnh giao dịch của bạn.

Lưu ý rằng chơi chứng khoán phái sinh là hoạt động đầu tư có rủi ro và không phải là phương pháp đầu tư an toàn. Trước khi quyết định tham gia, bạn nên tìm hiểu kỹ về các sản phẩm chứng khoán phái sinh và các rủi ro liên quan, cũng như đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ về các nguyên tắc giao dịch và có kinh nghiệm đầu tư đủ để thực hiện giao dịch một cách hiệu quả.

Trong các công ty chứng khoán thì VPS có phí giao dịch phái sinh thấp nhất và dịch vụ phái sinh ảo như thật hoàn toàn miễn phí. Đây là trang web mở tài khoản Chứng khoán VPS online: https://openaccount.vps.com.vn/?MKTID=BC9O