Công ty môi giới chứng khoán hoạt động thế nào?

Công ty môi giới chứng khoán hoạt động như sau:

 1. Thu thập thông tin: Công ty môi giới chứng khoán thu thập thông tin về các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, bao gồm tài liệu tài chính, báo cáo thị trường và tin tức kinh tế tài chính.
 2. Phân tích và nghiên cứu: Công ty môi giới chứng khoán tiến hành phân tích và nghiên cứu sâu về các công ty niêm yết, các ngành công nghiệp và xu hướng thị trường. Điều này giúp họ đưa ra đánh giá và dự báo về tiềm năng tăng trưởng và giá trị cổ phiếu.
 3. Cung cấp tư vấn đầu tư: Công ty môi giới chứng khoán cung cấp tư vấn đầu tư cho các khách hàng. Điều này bao gồm đề xuất các giao dịch mua bán cổ phiếu, quỹ đầu tư và các sản phẩm tài chính khác dựa trên phân tích và đánh giá của họ.
 4. Môi giới giao dịch: Công ty môi giới chứng khoán thực hiện môi giới giao dịch cho khách hàng. Họ cung cấp các dịch vụ mua bán chứng khoán trên sàn giao dịch và giúp khách hàng thực hiện các lệnh giao dịch.
 5. Quản lý tài khoản: Công ty môi giới chứng khoán quản lý tài khoản đầu tư cho khách hàng. Họ giám sát và cập nhật thông tin về các khoản đầu tư, bao gồm cổ phiếu, quỹ đầu tư và lợi nhuận.
 6. Cung cấp thông tin thị trường: Công ty môi giới chứng khoán cung cấp thông tin thị trường hàng ngày, bản tin nghiên cứu, phân tích và các báo cáo kinh tế tài chính để giúp khách hàng đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Tóm lại, công ty môi giới chứng khoán hoạt động bằng cách thu thập thông tin, phân tích và nghiên cứu thị trường, cung cấp tư vấn đầu tư, môi giới giao dịch và quản lý tài khoản để giúp khách hàng đạt được mục tiêu đầu tư của họ.

Công việc của môi giới chứng khoán là gì?

Môi giới chứng khoán là người trung gian giữa nhà đầu tư và thị trường chứng khoán. Công việc của môi giới chứng khoán bao gồm:

 1. Giúp khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán: Môi giới chứng khoán sẽ hướng dẫn khách hàng về quy trình mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các điều kiện và yêu cầu cần có, đồng thời giúp khách hàng hoàn thành các thủ tục liên quan.
 2. Cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán: Môi giới chứng khoán sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về giá cả, khối lượng giao dịch, tình hình kinh tế, chính sách của chính phủ và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.
 3. Tư vấn đầu tư: Môi giới chứng khoán có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng về các cổ phiếu, quỹ đầu tư hoặc sản phẩm tài chính khác phù hợp với nhu cầu đầu tư và mức độ rủi ro của khách hàng.
 4. Thực hiện các lệnh giao dịch: Môi giới chứng khoán thực hiện các lệnh giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu, quỹ đầu tư hoặc sản phẩm tài chính khác theo yêu cầu của khách hàng.
 5. Quản lý tài khoản: Môi giới chứng khoán có trách nhiệm giám sát tài khoản giao dịch của khách hàng, thông báo về các hoạt động giao dịch và tình hình tài khoản đến khách hàng.
 6. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ: Môi giới chứng khoán có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như phân tích thị trường, nghiên cứu cổ phiếu, cập nhật thông tin về chính sách kinh tế và tài chính.

Môi giới chứng khoán có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng đầu tư vào thị trường chứng khoán một cách hiệu quả và an toàn.

Cách đọc mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật là một công cụ quan trọng để đọc biểu đồ chứng khoán. Các mô hình nến Nhật đại diện cho sự thay đổi của giá cổ phiếu theo thời gian.

Cách đọc mô hình nến Nhật như sau:

Nến Nhật xanh (bullish candlestick): Đại diện cho thị trường đang tăng giá. Nến Nhật xanh bao gồm một thân nến và một bóng dưới, biểu thị giá mở cửa (thân nến) và giá đóng cửa (đỉnh của bóng dưới). Độ dài của bóng trên biểu thị mức độ tăng giá cao nhất trong ngày.

Nến Nhật đỏ (bearish candlestick): Đại diện cho thị trường đang giảm giá. Nến Nhật đỏ cũng bao gồm một thân nến và một bóng trên, biểu thị giá mở cửa (thân nến) và giá đóng cửa (đáy của bóng trên). Độ dài của bóng dưới biểu thị mức độ giảm giá thấp nhất trong ngày.

Thân nến (body): Biểu thị sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Thân nến dài hơn thường đại diện cho sự chuyển động mạnh trong giá cổ phiếu.

 Bóng nến (shadow): Biểu thị sự chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá cao nhất hoặc thấp nhất trong ngày. Độ dài của bóng nến cho thấy sự biến động của giá cổ phiếu trong ngày.

Mô hình nến đảo chiều

Mô hình hai nến: Một số mô hình nến Nhật bao gồm hai nến, ví dụ như mô hình nến đảo chiều (reversal candlestick pattern) hoặc mô hình nến tiếp tục xu hướng (continuation candlestick pattern).

Mô hình nến tiếp tục xu hướng

Cách dùng các đường MA (trung bình động) trong đầu tư chứng khoán

Đường MA (Moving Average) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng của cổ phiếu. Đường MA tính trung bình giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như 20 ngày, 50 ngày hoặc 200 ngày.

Đường MA được sử dụng để xác định xu hướng của cổ phiếu như sau:

 1. Nếu giá cổ phiếu cao hơn đường MA, xu hướng chung của cổ phiếu là tăng.
 2. Nếu giá cổ phiếu thấp hơn đường MA, xu hướng chung của cổ phiếu là giảm.
 3. Nếu giá cổ phiếu dao động quanh đường MA mà không có sự tăng hay giảm rõ rệt, thì cổ phiếu đang ở trong một xu hướng bình quân.

Ví dụ, nếu sử dụng đường MA 20 ngày và MA 50 ngày, và giá cổ phiếu đang cao hơn đường MA 20 ngày và MA 20 trên MA 50, thì cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Nếu giá cổ phiếu đang thấp hơn đường MA 20 ngày và MA 20 ở dưới MA 50 thì cổ phiếu đang trong xu hướng giảm.

Tuy nhiên, đường MA cũng có một số hạn chế. Đầu tiên, nó chỉ phản ánh được dữ liệu quá khứ, không thể đưa ra dự đoán tương lai. Thứ hai, đường MA chỉ sử dụng một tham số, như 20 ngày, 50 ngày hoặc 200 ngày, vì vậy không phải là công cụ tối ưu cho tất cả các loại cổ phiếu. Do đó, khi sử dụng đường MA để phân tích cổ phiếu, nhà đầu tư cần phải kết hợp với các công cụ và chỉ số khác để đánh giá chính xác xu hướng của cổ phiếu.

Xem thêm video về cách thiết lập các chỉ báo trên Fireant ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=_ObSTNyUDvo&t=150s

ID người giới thiệu khi mở tài khoản VPS là gì?

Khi mở tài khoản ở Công ty Chứng khoán VPS, bạn thấy mục ID người giới thiệu. Mỗi chuyên viên tư vấn khách hàng ở Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS được cấp một ID để làm việc. Ví dụ: BC9O – Nguyễn Văn Cải. Khi bạn điền thêm ID người giới thiệu VPS thì bạn không mất thêm phí môi giới gì hết. Điền ID người giới thiệu VPS hay không thì phí giao dịch như nhau. Nhưng nếu bạn điền ID người giới thiệu VPS thì bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn khi bạn gặp khó khăn trong quá trình giao dịch. Còn nếu không thì bạn luôn phải gọi điện lên tổng đài để nhờ hỗ trợ.

Khi mở tài khoản VPS, bạn hãy điền ID người giới thiệu là BC9O (B,C,9 và chữ O) – Nguyễn Văn Cải để được hỗ trợ trong quá trình giao dịch tại VPS.

Lợi ích khi thêm ID người giới thiệu VPS

 • Hỗ trợ bạn hoàn tất thủ tục mở tài khoản, xác thực tài khoản.
 • Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư F0.
 • Hỗ trợ giải quyết vấn đề gặp phải khi đặt lệnh mua bán chứng khoán.
 • Hướng dẫn sử dụng ứng dụng giao dịch chứng khoán SmartOne, SmartPro của Công ty VPS.
 • Hướng dẫn cách nạp rút tiền vào tài khoản chứng khoán.
 • Tư vấn về những cổ phiếu tiềm năng, xu hướng thị trường hiện tại.
 • Tư vấn về chứng khoán phái sinh nếu khách hàng có nhu cầu.

Cách thêm ID người giới thiệu VPS khi mở tài khoản

Ở bước đầu tiên khi mở tài khoản, sau khi bạn đã nhập họ tên, số điện thoại và email, thì bạn hãy nhập ID người giới thiệu VPS như bên dưới nhé:

Khi nhập ID người giới thiệu là BC9O (B,C, số 9 và chữ O), nếu bạn thấy tên Nguyễn Văn Cải hiện ra là đúng.

Bạn hãy add Zalo của Mr. Cải: 0986518951 để bạn ấy hỗ trợ bạn thêm trong quá trình mở tài khoản và giao dịch chứng khoán tại Công ty VPS nhé.

Các kiểu tâm lý khi giao dịch chứng khoán

Các kiểu tâm lý khi giao dịch chứng khoán

Giao dịch chứng khoán là một hoạt động tài chính đầy rủi ro và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tâm lý của nhà đầu tư. Dưới đây là một số kiểu tâm lý phổ biến khi giao dịch chứng khoán:

 1. Tâm lý sợ hãi: Đây là tình trạng tâm lý phổ biến nhất khi giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư có thể sợ hãi về việc mất tiền, hoặc lo lắng về sự biến động của thị trường. Tâm lý sợ hãi này có thể khiến nhà đầu tư không quyết định được và bỏ lỡ cơ hội đầu tư.
 2. Tâm lý tham lam: Ngược lại với tâm lý sợ hãi, tâm lý tham lam là khi nhà đầu tư hưng phấn và thỏa mãn muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều vào lợi nhuận có thể khiến nhà đầu tư bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn và dẫn đến thua lỗ.
 3. Tâm lý tò mò: Tâm lý tò mò xảy ra khi nhà đầu tư không thể kiểm soát được sự tò mò của mình. Họ có xu hướng muốn biết rõ về một công ty hoặc ngành nghề nào đó, thậm chí khi không có thông tin đủ để đưa ra quyết định.
 4. Tâm lý chán nản: Khi giao dịch chứng khoán thất bại, nhà đầu tư có thể rơi vào tâm lý chán nản. Họ có xu hướng từ bỏ hoạt động đầu tư này và không quay lại trong tương lai.
 5. Tâm lý quá tự tin: Tâm lý quá tự tin xảy ra khi nhà đầu quá lạc quan và tư tin rằng họ hiểu biết về thị trường hơn là thực tế. Điều này có thể khiến họ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo và đưa ra quyết định sai lầm.

Những kiểu tâm lý này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư và dẫn đến các kết quả khác nhau. Để tránh các tình huống này, nhà đầu tư nên có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư cần thiết và luôn giữ bình tĩnh và sự điềm tĩnh trong mọi tình huống.

Ngoài ra, còn một số kiểu tâm lý khác mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi giao dịch chứng khoán:

 • Tâm lý thận trọng: Tâm lý thận trọng là khi nhà đầu tư cảm thấy không chắc chắn về quyết định đầu tư của mình và muốn tìm hiểu thêm trước khi đưa ra quyết định. Tâm lý này có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ các cơ hội đầu tư do quá chú trọng vào việc nghiên cứu và phân tích thị trường.
 • Tâm lý FOMO: Tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out) là khi nhà đầu tư có cảm xúc hưng phấn và lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên cảm xúc hoặc xu hướng của thị trường mà không có nghiên cứu và phân tích cẩn thận.
 • Tâm lý hiệu ứng khuôn mẫu: Tâm lý hiệu ứng khuôn mẫu là khi nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên những kinh nghiệm hoặc quan điểm cá nhân mà không chú ý đến các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thị trường.
 • Tâm lý hoài nghi: Tâm lý hoài nghi xảy ra khi nhà đầu tư không tin tưởng vào thị trường và không muốn đầu tư vào bất kỳ công ty hoặc ngành nghề nào.
 • Tâm lý đồng thuận: Tâm lý đồng thuận là khi nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên quan điểm của những người khác mà không đưa ra quyết định độc lập của mình.

Những kiểu tâm lý này cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư và dẫn đến các kết quả khác nhau. Việc nhận thức và kiểm soát tâm lý khi giao dịch chứng khoán rất quan trọng để đạt được kết quả tốt hơn.

Cách kiểm soát tâm lý khi giao dịch chứng khoán?

Khi giao dịch chứng khoán, việc kiểm soát tâm lý là rất quan trọng để tránh những quyết định không cân nhắc và hạn chế rủi ro. Dưới đây là một số cách để kiểm soát tâm lý khi giao dịch chứng khoán:

 1. Thiết lập kế hoạch giao dịch rõ ràng: Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy thiết lập một kế hoạch rõ ràng, bao gồm mục tiêu, chiến lược và lệnh dừng lỗ. Kế hoạch này giúp bạn kiểm soát được các quyết định của mình và tránh quyết định bị tác động bởi cảm xúc.
 2. Sử dụng lệnh dừng lỗ: Lệnh dừng lỗ là một công cụ rất hữu ích để giúp bạn giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Nếu giá cổ phiếu giảm đến mức bạn đã đặt sẵn lệnh dừng lỗ, lệnh này sẽ tự động bán cổ phiếu của bạn để tránh mất tiền.
 3. Tập trung vào phân tích kỹ thuật và cơ bản: Sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch thay vì dựa vào cảm xúc và tình trạng thị trường.
 4. Kiểm soát cảm xúc: Trong khi giao dịch, hãy luôn giữ bình tĩnh và không bị cuốn theo cảm xúc. Nếu bạn thấy mình đang bị áp lực hoặc cảm thấy lo lắng, hãy dừng lại và thư giãn để lấy lại sự tập trung.
 5. Điều chỉnh chiến lược giao dịch: Nếu bạn thấy mình đang mắc sai lầm hoặc không đạt được mục tiêu, hãy điều chỉnh lại chiến lược giao dịch của mình để giảm thiểu rủi ro và tăng tỷ lệ thành công.
 6. Quản lý rủi ro: Điều quan trọng nhất khi giao dịch chứng khoán là quản lý rủi ro. Hãy đặt giới hạn số lượng cổ phiếu mua vào để giảm thiểu rủi ro và chỉ đầu tư số tiền mà bạn có thể mất.

Các bước đăng ký tài khoản phái sinh ở Công ty Chứng khoán VPS

Để đăng ký tài khoản chứng khoán phái sinh ở Công ty Chứng khoán VPS, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ và thiết bị cần thiết

Trước khi mở tài khoản VPS, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của bạn.
 • Điện thoại Smart Phone có camera độ phân giải cao để đăng nhập ứng dụng và xác thực.

Bước 2: Điền thông tin đăng ký trên trang web mở tài khoản hoặc đơn đăng ký tại công ty

Bạn vào trang mở tài khoản chứng khoán VPS theo link: https://openaccount.vps.com.vn/?MKTID=BC9O rồi điền đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản chứng khoán của VPS. Ở mục ID người giới thiệu, bạn nhập mã BC9O (B,C,9 và chữ O) – Nguyễn Văn Cải để được hỗ trợ trong quá trình giao dịch.

Bước 3: Tải ứng dụng VPS SmartOne và xác thực tài khoản

Sau khi hoàn tất đơn đăng ký, bạn tải ứng dụng VPS SmartOne về rồi đăng nhập theo số tài khoản chứng khoán và mật khẩu tổng đài đã gửi qua tin nhắn. Sau đó bạn nhấn vào tên tài khoản và tìm chỗ xác thực tài khoản: chụp lại CMND/CCCD, quay nhận diện khuôn mặt và tải chữ ký lên.

Bước 4: Xác nhận thông tin và kích hoạt tài khoản

Sau khi nhận được đơn đăng ký online, VPS sẽ xác nhận thông tin của bạn và tiến hành kích hoạt tài khoản cho bạn. Thời gian xử lý đăng ký tài khoản tại VPS thường là 1-2 ngày làm việc. Ngày đầu tiên khi đăng ký tài khoản, bạn chưa thể giao dịch phái sinh ngay nhưng có thể giao dịch ngay cổ phiếu ở tài khoản đuôi 1 (không margin). Tài khoản đuôi 6 (có margin) và tài khoản đuôi 8 (phái sinh) có thể giao dịch vào ngày thứ 2 sau ngày mở tài khoản.

Sau khi tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bạn có thể sử dụng tài khoản này để giao dịch các loại hợp đồng tương lai, cổ phiếu và các sản phẩm tài chính khác trên sàn giao dịch Việt Nam.

Các ứng dụng và trang web giao dịch ở Công ty chứng khoán VPS:

SmartOne: giao dịch cổ phiếu, chứng khoán phái sinh và các dịch vụ khác. Website: https://smartone.vps.com.vn/Account/Login

SmartPro: chuyên giao dịch chứng khoán phái sinh. Website: https://smartpro.vps.com.vn/

SmartEasy: chơi phái sinh ảo miễn phí

Cách chơi chứng khoán phái sinh

Để chơi chứng khoán phái sinh hay cụ thể là giao dịch hợp đồng tương lai hiệu quả, bạn cần phải có một chiến lược giao dịch hợp lý và đáp ứng được các yếu tố cơ bản của thị trường. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn giao dịch hợp đồng tương lai hiệu quả:

 1. Phân tích thị trường: Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, hãy phân tích thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả tài sản hoặc chỉ số tài chính mà bạn muốn giao dịch. Các yếu tố này có thể bao gồm tin tức kinh tế, chính trị, sự kiện thế giới, dự báo thời tiết và nhiều yếu tố khác.
 2. Xác định mục tiêu lợi nhuận và rủi ro: Trước khi đặt lệnh mua hoặc bán hợp đồng tương lai, hãy xác định mục tiêu lợi nhuận và mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Điều này giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý và tránh các rủi ro không đáng có.
 3. Áp dụng kỹ thuật giao dịch: Bạn có thể áp dụng các kỹ thuật giao dịch như phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc sử dụng kỹ thuật giao dịch chỉ là một phương pháp hỗ trợ, chứ không phải là công cụ dự đoán chính xác.
 4. Điều chỉnh chiến lược giao dịch: Trong quá trình giao dịch, hãy luôn điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn để phù hợp với tình hình thị trường và giảm thiểu rủi ro. Hãy luôn cân nhắc các tín hiệu giao dịch mới và đưa ra quyết định phù hợp.
 5. Sử dụng kỹ năng quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng để giao dịch hợp đồng tương lai hiệu quả. Hãy sử dụng các kỹ năng quản lý rủi ro như đặt lệnh stop loss để giảm thiểu rủi ro.

Ngoài các lời khuyên trên, còn một số điều quan trọng bạn cần lưu ý khi giao dịch hợp đồng tương lai:

 1. Học hỏi và nghiên cứu thị trường: Giao dịch hợp đồng tương lai đòi hỏi bạn phải hiểu rõ các quy tắc, cách thức và cách tính toán lợi nhuận/rủi ro. Hãy tìm hiểu và học hỏi thêm thông tin về thị trường từ các nguồn đáng tin cậy.
 2. Sử dụng các công cụ giao dịch: Các công cụ giao dịch như phần mềm giao dịch, biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật giúp bạn theo dõi và quản lý các giao dịch một cách hiệu quả. Hãy học cách sử dụng nến Heikin Ashi, các đường MA8 và MA20.
 3. Điều chỉnh kế hoạch giao dịch: Thị trường luôn thay đổi, vì vậy bạn cần phải đưa ra các điều chỉnh thích hợp cho kế hoạch giao dịch của mình để phù hợp với tình hình thị trường.
 4. Tâm lý giao dịch: Tâm lý giao dịch có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn trong quá trình giao dịch. Hãy giữ tâm lý bình tĩnh, tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và đưa ra quyết định chính xác dựa trên các yếu tố cơ bản và kỹ thuật.
 5. Tuân thủ kế hoạch và nguyên tắc giao dịch: Khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cần tuân thủ kế hoạch và nguyên tắc giao dịch của mình để tránh bị cuốn theo thị trường giao dịch quá nhiều và đạt được lợi nhuận bền vững.

Nên đọc tin tức chứng khoán Việt Nam ở trang web nào?

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thông tin về chứng khoán Việt Nam. Dưới đây là một số trang web nổi tiếng và được đánh giá tốt để bạn có thể tham khảo xem tin tức chứng khoán hôm nay:

 1. CafeF.vn: là trang web tin tức chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, cập nhật thông tin nhanh chóng và đầy đủ về thị trường chứng khoán.
 2. VnExpress.net: là trang web tin tức tổng hợp, cập nhật tin tức về chứng khoán Việt Nam và thế giới một cách đầy đủ và chi tiết.
 3. Vietstock.vn: là trang web chuyên về thông tin tài chính và chứng khoán, cung cấp các bản tin mới nhất, báo cáo tài chính, phân tích thị trường, nhận định chuyên sâu về các cổ phiếu.
 4. HoSE (https://www.hsx.vn): là trang web chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật thông tin về giao dịch chứng khoán, chỉ số thị trường, giá cổ phiếu và các thông tin liên quan đến HoSE.
 5. Chungkhoanvn.net là trang web mới ra mắt có nhiều thông tin hữu ích về phương pháp đầu tư chứng khoán, các thuật ngữ trong chứng khoán & việc làm chứng khoán.

Tuy nhiên, bạn nên tham khảo nhiều nguồn tin khác nhau để có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam.