Cách đọc mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật là một công cụ quan trọng để đọc biểu đồ chứng khoán. Các mô hình nến Nhật đại diện cho sự thay đổi của giá cổ phiếu theo thời gian.

Cách đọc mô hình nến Nhật như sau:

Nến Nhật xanh (bullish candlestick): Đại diện cho thị trường đang tăng giá. Nến Nhật xanh bao gồm một thân nến và một bóng dưới, biểu thị giá mở cửa (thân nến) và giá đóng cửa (đỉnh của bóng dưới). Độ dài của bóng trên biểu thị mức độ tăng giá cao nhất trong ngày.

Nến Nhật đỏ (bearish candlestick): Đại diện cho thị trường đang giảm giá. Nến Nhật đỏ cũng bao gồm một thân nến và một bóng trên, biểu thị giá mở cửa (thân nến) và giá đóng cửa (đáy của bóng trên). Độ dài của bóng dưới biểu thị mức độ giảm giá thấp nhất trong ngày.

Thân nến (body): Biểu thị sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Thân nến dài hơn thường đại diện cho sự chuyển động mạnh trong giá cổ phiếu.

 Bóng nến (shadow): Biểu thị sự chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá cao nhất hoặc thấp nhất trong ngày. Độ dài của bóng nến cho thấy sự biến động của giá cổ phiếu trong ngày.

Mô hình nến đảo chiều

Mô hình hai nến: Một số mô hình nến Nhật bao gồm hai nến, ví dụ như mô hình nến đảo chiều (reversal candlestick pattern) hoặc mô hình nến tiếp tục xu hướng (continuation candlestick pattern).

Mô hình nến tiếp tục xu hướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *