Trang chủ

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ CANSLIM

CANSLIM là một phương pháp đầu tư trong chứng khoán đã được chứng thức rất hiệu quả. Phương pháp này được phát triển bởi nhà đầu tư và nhà xuất bản William O’Neil. Đây là một phương pháp được sử dụng phổ biến bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp để tìm kiếm những cổ phiếu tiềm năng có thể đem lại lợi nhuận cao trong tương lai. CANSLIM là tên viết tắt của 7 yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần phải xem xét khi lựa chọn cổ phiếu.

  1. Current earnings: Lợi nhuận hiện tại. Theo CANSLIM, cổ phiếu có tiềm năng sẽ có tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong quá khứ và hiện tại. Điều này có thể được xác định bằng cách phân tích chỉ số EPS (Earnings Per Share) của doanh nghiệp.
  2. Annual earnings growth: Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm. Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm là yếu tố quan trọng để đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp. Cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận hàng năm ổn định thường cho thấy sự phát triển của doanh nghiệp và tiềm năng tăng giá trong tương lai.
  3. New products, new management or new highs: Sản phẩm mới, quản lý mới hoặc giá mới cao nhất. Cổ phiếu có tiềm năng sẽ có sản phẩm mới hoặc quản lý mới dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận và tăng giá cổ phiếu. Ngoài ra, cổ phiếu cũng có khả năng tăng giá khi giá cổ phiếu đạt đỉnh mới cao nhất trong thời gian gần đây.
  4. Supply and demand: Cung và cầu. Yếu tố cung và cầu cũng được xem xét bởi CANSLIM. Nếu cổ phiếu có lượng mua bán lớn hơn lượng cung cấp, giá cổ phiếu có thể tăng cao.
  5. Leader or laggard: Dẫn đầu hay tụt hậu. CANSLIM khuyến khích các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu dẫn đầu trong ngành hoặc thị trường chứng khoán. Điều này cho thấy rằng doanh nghiệp có tiềm năng phát triển tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh.
  6. Institutional sponsorship: Sự tài trợ từ các tổ chức tài chính. Cổ phiếu được tài trợ hoặc quan tâm của các tổ chức tài chính. Điều này có thể bao gồm các quỹ đầu tư lớn, các công ty quản lý tài sản và các tổ chức tài chính khác. Sự tài trợ từ các tổ chức này có thể là một tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư, cho thấy sự quan tâm đến cổ phiếu và khả năng tăng giá của nó trong tương lai. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng sự tài trợ từ các tổ chức tài chính không phải lúc nào cũng là một chỉ số tích cực cho một cổ phiếu, và các nhà đầu tư cần phải phân tích kỹ lưỡng các yếu tố khác trước khi quyết định mua hoặc bán cổ phiếu.
  7. Market direction: Xu hướng thị trường. Market direction là một trong những yếu tố quan trọng trong phương pháp đầu tư CANSLIM. Theo William O’Neil, nhà sáng lập phương pháp này, thị trường chứng khoán được xem như một người lái tàu, và nhà đầu tư cần phải biết chắc chắn xu hướng chung của thị trường là gì trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Theo CANSLIM, chỉ nên mua cổ phiếu khi thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn uptrend hoặc khi đang có xu hướng tăng giá. Điều này có nghĩa là đa số các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá, và có ít cổ phiếu đang trong xu hướng giảm giá. Nếu thị trường đang trong giai đoạn downtrend, nhà đầu tư nên tránh mua cổ phiếu, bởi vì rủi ro của việc đầu tư sẽ cao hơn. Để xác định xu hướng của thị trường chứng khoán, William O’Neil khuyến khích nhà đầu tư sử dụng chỉ báo chung của thị trường, chẳng hạn như ở thị trường chứng khoán Việt Nam là chỉ số VNINDEX hay ở Mỹ là Dow Jones Industrial Average. Nhà đầu tư cũng nên quan sát biểu đồ giá của thị trường chứng khoán để tìm ra xu hướng chính của thị trường. Khi thị trường đang trong giai đoạn uptrend, nhà đầu tư có thể chọn các cổ phiếu tốt và đầu tư dài hạn. Khi thị trường đang trong giai đoạn downtrend, nhà đầu tư nên tránh đầu tư và giữ tiền để đợi cho thị trường phục hồi. Tóm lại, market direction là một yếu tố quan trọng trong phương pháp CANSLIM, và nhà đầu tư cần phải biết chắc chắn xu hướng chung của thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Đây là chỉ là lý thuyết, còn thực hành phân tích và lọc cổ phiếu như thế nào bằng Amibroker cho nhanh thì bạn cần có người hướng dẫn.