Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một công cụ tài chính được sử dụng để vay tiền từ các nhà đầu tư hoặc ngân hàng. Khi một công ty, chính phủ hoặc tổ chức cần tài trợ cho một dự án hoặc hoạt động kinh doanh, họ có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn từ nhà đầu tư. Trái phiếu là một loại hợp đồng mua bán nợ, trong đó người mua trái phiếu (nhà đầu tư) sẽ cho vay tiền cho người bán trái phiếu (công ty hoặc tổ chức) trong một khoảng thời gian nhất định với lãi suất đã thỏa thuận trước đó.

Trái phiếu có nhiều loại khác nhau, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, trái phiếu cố định và trái phiếu thay đổi lãi suất. Các loại trái phiếu này có các điều kiện khác nhau về lãi suất, thời hạn và rủi ro đầu tư. Trái phiếu là một cách để các nhà đầu tư tạo thu nhập bằng cách đầu tư vào các khoản vay này và thường có mức lãi suất cao hơn so với gửi ngân hàng nhưng mức độ an toàn thì không bằng.