Tại sao có thị trường chứng khoán?

Thị trường chứng khoán ra đời để cho phép các công ty, tổ chức và cá nhân có thể giao dịch mua bán cổ phiếu và các loại chứng khoán khác. Thị trường chứng khoán cung cấp một cách để huy động vốn cho các doanh nghiệp thông qua việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu. Nó cũng cung cấp cho nhà đầu tư một cách để đầu tư và giao dịch các chứng khoán để tạo ra lợi nhuận.

Thị trường chứng khoán giúp tăng tính minh bạch và tin cậy của thị trường tài chính. Việc giao dịch trên thị trường chứng khoán cũng tạo ra thanh khoản cho các chứng khoán, cho phép nhà đầu tư dễ dàng mua và bán chúng. Thị trường chứng khoán còn có vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến nền kinh tế và tình hình tài chính của một quốc gia.

Tóm lại, thị trường chứng khoán có tác dụng quan trọng trong việc tạo ra cơ hội đầu tư, huy động vốn và tăng cường tính minh bạch và tin cậy của thị trường tài chính.