Cách dùng MACD

MACD là viết tắt của “Moving Average Convergence Divergence”, là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Cách sử dụng MACD thường được áp dụng để xác định xu hướng của một tài sản và đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán.

Để sử dụng MACD, bạn cần có hai đường trung bình động (moving average) khác nhau: một đường trung bình động ngắn hơn và một đường trung bình động dài hơn. Thông thường, đường trung bình động ngắn hơn có thể là một số ngày gần đây hơn, ví dụ như 12 hoặc 26 ngày, trong khi đường trung bình động dài hơn có thể là 50 hoặc 200 ngày.

Sau khi tính toán hai đường trung bình động, MACD được tính bằng cách lấy giá trị của đường trung bình động ngắn hơn trừ đi giá trị của đường trung bình động dài hơn. Kết quả sẽ là một đường sóng điện hiện thị sự khác biệt giữa hai đường trung bình động.

Các tín hiệu mua hoặc bán được xác định bằng cách quan sát sự giao nhau giữa đường MACD và đường trung bình động ngắn hơn (còn được gọi là đường tín hiệu hoặc signal line). Nếu đường MACD cắt qua đường tín hiệu từ dưới lên, đây là một tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường MACD cắt qua đường tín hiệu từ trên xuống, đây là một tín hiệu bán.

Tuy nhiên, để sử dụng MACD hiệu quả, cần kết hợp với các chỉ báo và công cụ khác trong phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn. Ngoài ra, cũng cần cân nhắc các yếu tố khác như tâm lý thị trường và các sự kiện kinh tế, chính trị để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.