Trước khi mua một cổ phiếu nên làm gì?

Trước khi mua cổ phiếu, bạn nên thực hiện các bước sau để đảm bảo quyết định đầu tư của mình là hợp lý:

 1. Nghiên cứu về doanh nghiệp: Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh, sản phẩm/dịch vụ, thị trường và các chỉ số tài chính của doanh nghiệp. Đây là bước quan trọng nhất để đánh giá tính khả thi của doanh nghiệp và tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu.
 2. Xem xét tình hình thị trường: Theo dõi các chỉ số chứng khoán như VNINDEX để biết xu hướng thị trường đang đi lên hay đi xuống, các thông tin về chính sách kinh tế, chính trị, tình hình kinh tế toàn cầu và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
 3. Xem xét giá cổ phiếu: Kiểm tra giá cổ phiếu và so sánh với các chỉ số tài chính của doanh nghiệp và với giá cổ phiếu của các đối thủ cạnh tranh để đánh giá tính hợp lý của giá cổ phiếu. Xem giá cổ phiếu đang uptrend hay downtrend bằng cách dùng chỉ báo MA20 và MA50.
 4. Đánh giá rủi ro: Xem xét các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp và giá cổ phiếu, bao gồm các yếu tố như tình hình kinh tế, chính trị, tài chính, quản lý và các yếu tố khác.
 5. Tham khảo các chuyên gia đầu tư: Nếu bạn không có đủ kinh nghiệm hoặc kiến ​​thức để tự đánh giá, bạn có thể tham khảo các chuyên gia đầu tư hoặc tìm kiếm ý kiến ​​từ các nhà phân tích chứng khoán chuyên nghiệp.

Tóm lại, trước khi mua cổ phiếu, bạn nên tỉ mỉ nghiên cứu và đánh giá tính khả thi của doanh nghiệp và tính hợp lý của giá cổ phiếu để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Tham khảo khóa học phương pháp đầu tư CANSLIM

Phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả

Có nhiều phương pháp đầu tư chứng khoán khác nhau và hiệu quả của mỗi phương pháp phụ thuộc vào tình hình thị trường và mục tiêu đầu tư của từng nhà đầu tư. Tuy nhiên, dưới đây là một số phương pháp đầu tư chứng khoán phổ biến và hiệu quả:

 1. Đầu tư giá trị (Value investing): Phương pháp này tập trung vào việc tìm kiếm các công ty có giá trị tiềm năng nhưng đang được định giá thấp hơn giá trị thực của chúng. Nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các cổ phiếu của các công ty tốt, với sản phẩm hoặc dịch vụ cơ bản tốt, một lịch sử tăng trưởng ổn định và tương lai triển vọng.
 2. Đầu tư tăng trưởng (Growth investing): Phương pháp này tập trung vào việc tìm kiếm các công ty có tiềm năng tăng trưởng nhanh và có khả năng đầu tư vào sự phát triển và mở rộng kinh doanh.
 3. Đầu tư theo chỉ số (Index investing): Phương pháp này tập trung vào đầu tư vào các chỉ số chứng khoán, chẳng hạn như VN-Index, VN30 thay vì đầu tư vào từng cổ phiếu riêng lẻ. Đây là một cách đầu tư đa dạng và thường được coi là cách đầu tư an toàn hơn so với đầu tư vào từng cổ phiếu.
 4. Đầu tư ngắn hạn (Short-term investing): Phương pháp này tập trung vào việc mua và bán cổ phiếu trong thời gian ngắn hạn, thường chỉ từ vài ngày đến vài tháng. Nhà đầu tư ngắn hạn thường tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngắn hạn và tận dụng các biến động ngắn hạn trên thị trường để tạo ra lợi nhuận.
 5. Đầu tư dài hạn (Long-term investing): Phương pháp này tập trung vào việc mua và giữ cổ phiếu trong thời gian dài hơn, thường từ vài năm đến vài thập kỷ. Nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm các công ty có tiềm năng tăng trưởng lâu dài và tập trung vào đầu tư vào các lĩnh vực chính trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả đầu tư cao, không chỉ phương pháp đầu tư mà còn các yếu tố khác cũng rất quan trọng, bao gồm:

 1. Nghiên cứu và phân tích cổ phiếu: Trước khi đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu nào, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về công ty, sản phẩm, dịch vụ, lịch sử và triển vọng tương lai của công ty đó.
 2. Điều chỉnh tỷ trọng đầu tư: Nhà đầu tư cần điều chỉnh tỷ trọng đầu tư của mình vào từng loại cổ phiếu để tối đa hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
 3. Tìm kiếm cơ hội đầu tư: Nhà đầu tư cần tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng thông qua việc theo dõi tin tức, phân tích thị trường và các chỉ số tài chính.
 4. Quản lý rủi ro: Nhà đầu tư cần đưa ra kế hoạch quản lý rủi ro để giảm thiểu các rủi ro đầu tư và bảo vệ vốn đầu tư.
 5. Đa dạng hóa: Việc đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu, các ngành công nghiệp khác nhau hoặc các quốc gia khác nhau sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tăng tính đa dạng trong danh mục đầu tư. Đừng để hết trứng vào một giỏ.

Cuối cùng, để đạt được hiệu quả đầu tư cao, nhà đầu tư cần có sự kiên nhẫn, kỷ luật và kiến thức đầu tư đầy đủ. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng đầu tư chứng khoán luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy nhà đầu tư cần đánh giá kỹ trước khi quyết định đầu tư và có kế hoạch đối phó với những rủi ro có thể xảy ra.