Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu (tiếng Anh: stock) là một loại chứng khoán mà công ty cổ phần (hay công ty niêm yết) phát hành ra thị trường để huy động vốn từ nhà đầu tư. Cổ phiếu thường được bán và mua thông qua các sàn giao dịch chứng khoán.

Khi một nhà đầu tư mua cổ phiếu, nghĩa là họ đang mua một phần sở hữu của công ty phát hành cổ phiếu đó. Nhà đầu tư này sẽ được hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu và cũng có thể nhận được cổ tức (lợi nhuận phân phối từ công ty cho các cổ đông) nếu công ty đó có lãi.

Tuy nhiên, việc sở hữu cổ phiếu cũng mang theo rủi ro, vì giá cổ phiếu có thể giảm và có thể không nhận được cổ tức nếu công ty không có lãi hoặc chia sẻ lợi nhuận cho cổ đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *