Chứng khoán phái sinh Việt Nam

Chứng khoán phái sinh đã được pháp luật Việt Nam cho phép hoạt động từ năm 2017 thông qua Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện tại, chứng khoán phái sinh tại Việt Nam bao gồm hợp đồng tương lai (futures) và tùy chọn (options) trên chỉ số VN30 và một số sản phẩm như dầu thô, đồng, vàng.

Sàn giao dịch chứng khoán phái sinh đầu tiên tại Việt Nam là Sở Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với tên gọi là Sở giao dịch Chứng khoán Phái sinh Việt Nam (VSD). Từ tháng 8 năm 2021, sàn giao dịch chứng khoán phái sinh thứ hai tại Việt Nam – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng đã được phê duyệt hoạt động.

Việc mở rộng hoạt động chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đang được chú trọng nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán, hỗ trợ các nhà đầu tư và công ty đầu tư trong quản lý rủi ro tài sản và giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *